Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

Diğer Sağlık Personeli Kimdir?
04.06.2020
266

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir

Yasal Olarak Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu Nedir?

– On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)
– Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik)
– 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmelikler gereği OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) leri tam zamanlı Diğer Sağlık personeli bulundurmak zorundadır. Aynı yasa gereği Diğer Sağlık Personelleri işyerlerinde kurulması gereken İSG Kurullarının çalışma üyelerindendir.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?
 • 1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 • 2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
 • a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
Diğer Sağlık Personelinin Yetkileri Nelerdir?
 • 1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
 • 2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 • 3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri Nasıldır?

1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (DSP)ÇALIŞMA SÜRESİ (dk/ay)TAM ZAMANLI (Çalışan)
10-49 Çalışan50 – 249 Çalışan250 + Çalışan
10 dk /ay15 dk /ay20 dk /ay

2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.
3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

Teklif Formu

  İşletme Bilgilerinizi Giriniz:

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  İbrahim Küçükbağ
  İbrahim Küçükbağ
  Merhaba ?
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?