İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi Yönetimi
08.12.2020
243

İş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zararlardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslararası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliğini, “Tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, işçileri çalıştırılmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, işçileri fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek, özet olarak işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak” olarak tanımlamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramından farklı olarak, tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları da içermektedir. Evrensel anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği; henüz bir tehlike oluşmamış, işletmede bir arıza oluşmamışken bile işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir, yani yeni kavramla eski “reaktif” yaklaşımlar yerini “proaktif” yaklaşımlara bırakmıştır.

Çalışma alanlarında uygulamaya konulan iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının en etkin yöntemlerinden biride risk analizi/risk değerlendirmesi çalışmalarının yapılmasıdır. Çalışma alanında karşılaşabileceğimiz risklere dair analizin yapılarak, yönetimsel bazda aktifliğinin sağlanması iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana kollarından biridir.

Risk Analizi ve Yönetimi


Risk analizi işyerinde sağlık ve güvenliği etkileyebilecek unsurların kontrolü amacıyla geliştirilmiş sistematik bir yaklaşımdır. Esas amacı, işyerindeki mevcut riskleri belirlemek, önceliklendirmek, riski ortadan kaldırmaya öncelik vererek uygun önlemlerle riski kontrol altına almaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk yönetiminin amacı; iş kazaları ve meslek hastalıklarını oluşturan nedenler ve bunları etkileyen faktörler ile ilgili mümkün olan en geçerli ve doğru bilgiyi toplayarak görünmeyen tehlikelerin ortaya çıkmasını engellemek için etkili bir güvenlik ağı kurmaktır. İyi bir risk analizi, doğabilecek kazalardan korunma açısından büyük değer taşır ve görünmeyen tehlikelerin ortaya çıkarılmasını, etkili güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.

Bir risk ile karşı karşıya kalındığında ilk önce yapılması gereken şey o riski oluşturacak kaynak olayı ve riskin etkilerini belirlemektir. Böylece riski tanımak daha kolaylaşır ve riske karşı ne gibi önlemler alınacağı daha rahat bir şekilde ortaya konulabilir. Ayrıca, kötü belirlenmiş risklerin daha başka risklerin doğmasına neden olacağını belirtmekte fayda vardır.

Risk Analizi İçin Hangi Bilgileri Nasıl Toplamalıyım?


İşyerinizdeki riskleri değerlendirmek ve bilgi edinebilmek için bilmeniz gerekenler;

İşletmenizin konumu,
İşletme içerisinde çalışma yapan kişilere dair genel bilgiler (gebe, genç veya engelli işçilerinizin mesleki tehlikelere olağan olandan daha fazla maruz kalabilecekleri düşünülerek, bu çalışanlarınıza daha fazla ihtimam göstermeniz gerekir.)
Hangi iş ekipmanı, maddeleri ve prosesleri kullandığınız,
Ne tür işler gerçekleştirdiğiniz,
Tanımlamış olduğunuz tehlikeler ve bunların kaynakları,
Mevcut tehlikelerinizin sonuçları,
Hangi koruyucu tedbirleri kullandığınız,
İşletme içerisinde daha önceden iş kazası yaşandı mı?
İşletme içerisinde daha önceden meslek hastalığına yakalanan oldu mu?
İşyeriniz ile ilgili yasal yükümlülükleriniz neler?
İşyerinizde kullandığınız ekipmanların teknik verileri
Teknolojik veriler ve iş rehberleri
İşletme içerisinde yapılan ortam ölçümlerinin sonuçları
Kimyasallar malzemelerin malzeme güvenlik bilgi formları
İlgili mevzuatlar ve standartlar
Bilimsel ve teknik literatürler
Bilgi aynı zamanda;

Çalışma ortamını,
İşyerinde yapılan işleri,
İşyeri dışında yapılan işleri,
İşyerlerinde etkili olacak harici etkenleri (hava koşulları vs.),
gözlemlenerek de elde edilebilir.

Risk Analizi Nasıl Yapılır?
Risk değerlendirmesinde, riskleri tespit etmek için izlenebilecek birçok yol vardır. İşletmenin yapısı, süreçlerin özellikleri, gerçekleştirilen görevler ve kullanılan teknolojiye göre mevcut birçok yöntemden biri seçilebilir. Bu yönde herhangi bir zorlama bulunmamaktadır.

Birçok işletme için, 5-adım yaklaşımı hem kolay anlaşılır hem de ihtiyaç duyulan yönlendirmeyi sağlamaktadır.

1-) Tehlikelerin Belirlenmesi
Bu adımda çalışanlara, üretime ve işletmeye nelerin zarar verebileceğini belirlemeniz gerekir.

2-) Tehlikelerin Değerlendirilmesi
Birinci adımda oluşturduğunuz tehlikeler listesinin değerlendirilmesi ile hangileri için ne tür önlemler alınacağının ve hangileri için risk derecelendirilmesi yapılması gerektiğine karar verilir.

3-) Risklerin Derecelendirilmesi
İkinci adımda, risk derecelendirilmesi yapılmasına karar verilen tehlikelerin her biri için ayrı ayrı risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve riskler öncelik sıralamasına tabi tutulur.

4-) Kontrol Önlemlerinin Uygulanması
İkinci ve üçüncü adımlarda alınmasına karar verilen önlemlerden hemen ortadan kaldırılabilecek tehlikeler için gerekli önlemler alınır ve tekrar ortaya çıkmamaları için uygun bir kontrol periyodu belirlenir. Belirli bir maliyet ve zaman gerektiren ve acil olmayan önlemler için uygulama planları yapılarak uygulamaya konulur.

5-) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme
İşyerlerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulaması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
İbrahim Küçükbağ
İbrahim Küçükbağ
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?